pl / en

SMÓLSK HOTEL PRESTIGE


Klient:

Film promocyjny obiektu hotelowego w Smólsku.

Kamera: Maria Nowobilska

Montaż: Tomasz Ptasiński